Skip to main content

Under 2019 gjorde vi en studie om effekten av OAE (Oxalic Acid Extended) långtidsbehandling. Vi använde då remsor av absorberande papper som användes för att konservera blommor. Vi hittade en effekt men i längden räckte det inte för att stoppa uppbyggnaden av kvalster. Kanske berodde detta på att bin tog bort och propoliserade remsorna.

Randy Oliver har presenterat lovande resultat med svenska disktrasor “Wettex” som bärare för vätskan.
Eftersom det är av avgörande intresse att hitta ett botemedel som är effektivt och som inte har de nackdelar som andra behandlingar har. (Störa bina, kontaminering av honung och vax, bygga resistenta kvalster, dyrt, miljöpåverkan etc). Gör vi en ny studie med “wettex”-remsor

MÅL
Är OAG på wettex tillräckligt bra?

UPPLÄGG
Behandla med 50 g Oxalsyra löst i Glycerol, 1:1 vikt. Fördelat på fyra remsor med vardera ca 12 g OA. Varroa räknas varje dag i 50 dagar.

Vi använder fem Buckfast samhällen i hembigården. Övervakning av nedfallet varje 24 timmar på eftermiddagen.

Vi börjar med att mäta det naturliga nedfallet innan vi använder OAG.
Enligt vad vi erfarit från våra andra studier tar det ungefär 24 timmar innan effekten visar sig. Det verkar faktiskt vara fallet även här.

Tre av kolonierna har ett lågt angrepp. Nr 3 och särskilt nr 15 är kraftigt angripna. Detta framgår också tydligt av analysen med BeeScanning-appen och av den naturliga nedgången.