Om Biodlingsföretagarna

Vi är en branschorganisation som representerar den svenska biodlarnäringen. Vi arbetar för medlemmarnas möjligheter att driva bärkraftiga företag inom biodling och aktuella frågor inom biodlarnäringen. Vi arbetar för att upprätta samarbeten inom politiken, med myndigheter samt med organisationer. De frågor och områden som varit aktuella under senare tid berör honungsfusk, biregister, pollinering, utbildning, export, information och bihälsa.

Vårt mål är att svenska biodlare ska kunna driva hållbara och lönsamma företag.

Vi arbetar för de svenska biodlarna. Det gör vi bland annat genom att samarbeta med ett flertal myndigheter och organisationer som till exempel Statens Jordbruksverk, SLU (Sveriges Lantbruksuniversitet), länsstyrelserna och flera andra universitet. Vi är också remissinstans, rådgivare och påtryckare och driver våra frågor via politiker lokalt, nationellt men även internationellt.