“Hur kan man visa att varan är producerad på ett hållbart sätt?

Det är här blockkedjeteknologin kommer in. Oavsett bransch så finns ett gemensamt behov av att spåra tillgångar, följa datum och platser, samt hålla reda på certifikat och dela data kring ursprung med slutkunden. Genom att ansluta din verksamhet till ett ekosystem för producenter, leverantörer, tillverkare, återförsäljare och andra aktörer kan vi tillsammans lägga grunden för en smartare, säkrare och mer hållbar transportkedja.

Blockchain möjliggör mer transparenta och pålitliga transporter där data kan användas för att följa en råvara eller produkt från fabrik till slutkonsument. Lösningen kan hjälpa verksamheter i hela kedjan med alltifrån kvalitetskontroll, inköpsbehov och riskminimering till återkallning av partier. Här är det du själv som sätter gränserna, inte teknologin. Med AI, IoT och blockkedjeteknik kan konsumenten, och andra aktörer i kedjan, hålla koll på matens ursprung, temperatur och leveranstid.”

Mats Hälldahl

Atea, Blockchain lead