Hoppa till huvudinnehåll

På Android kan du ta bilder i liggande läge. Det finns ett problem nu när du tar bilder i porträttläge där bilden roteras 90 grader medurs. Alla markerade områden med varroa- eller yngelstörningar roterar inte, vilket gör att de hamnar fel.

Vi arbetar för att åtgärda detta så snart som möjligt. Tack för ditt tålamod.

Nedan följer ett exempel på ett rotationsproblem.