OM BEESCANNING

Friska bin i friska landskap

Nästan 20 miljoner av världens 100 miljoner bisamhällen dör varje år. Den främsta orsaken är varroa destructor, som är ett av de största biologiska hoten mot det västerländska honungsbiet i världen.

Att förstå hur mycket varroakvalsterna är angripna och fatta välgrundade och korrekta beslut om hanteringen är avgörande för den framgångsrika biodlaren - och för världen.

Varroa har haft en förödande inverkan på honungsbinas hälsa och biodlingens hållbarhet globalt. Det finns två viktiga saker som biodlare måste veta om Varroa för att kunna agera rätt och rädda sina bikupor. För det första om de finns eller inte finns, och för det andra om de vill få en relevant uppskattning av den faktiska infektionsnivån.
DOLDA KVALSTER UPPLÅSTA
BeeScanning-resan började 2016 när vi hittade en korrelerande faktor mellan hur många varroakvalster som syns på ett foto av bin och hur många kvalster som hittas via alkoholprovtagning av samma bin. Vår forskning visade att det finns ett specifikt antal dolda kvalster för varje kvalster som hittas. Denna upptäckt innebar att det skulle bli möjligt att analysera bilder av bin för relevanta och korrekta angreppsnivåer, vilket skulle göra tidskrävande och "dödliga" metoder som alkoholtvätt och sockertvätt onödiga.

BJÖRNEN RÄDDAR BIET
Vi utvecklade BeeScanning-appen som ett modernt verktyg för biodlare för att hjälpa dem att förstå hur mycket kvalster som angrips, på ett bivänligt sätt - genom att helt enkelt använda mobilkameran. Bilderna som tas av levande bin på yngelramarna analyseras omedelbart med artificiell intelligens och appen analyserar snabbt och återkommer med den faktiska angreppsnivån. BeeScanning är en unik och patenterad teknik som bygger på vår egen databas - världens största - med manuellt annoterade bilder av bin.

UTMÄRKELSER OCH MÅL
Vi har fått 15 internationellt erkända utmärkelser och BeeScanning-appen används över hela världen, både som ett praktiskt verktyg för att rädda bin för biodlare och inom forskningen där den möjliggör både analys och dokumentation. Vi kommer att fortsätta vårt hängivna arbete för friska bin genom ytterligare teknisk utveckling och nya innovationer i biodlingens och världens tjänst.

Hållbarhet

BeeScannings arbete är kopplat till flera av FN:s 17 globala mål för hållbar utveckling.

Vi fokuserar särskilt på att främja en hållbar användning av landbaserade ekosystem.

FN:S MÅL

VÅRA MÅL

Mål 2 är att utrota hunger, uppnå tryggad livsmedelsförsörjning och förbättrad kosthållning samt främja ett hållbart jordbruk.
Främja biodling i världen genom att ställa diagnoser om binas hälsa.
Mål 9 är att bygga en motståndskraftig infrastruktur, främja en inkluderande och hållbar industrialisering och främja innovation.
Vidareutveckla molnbaserad bildanalys med AI som verktyg och utveckla spårbarhet för livsmedels äkthet och ursprung.
Mål 15 är att skydda, återställa och främja en hållbar användning av terrestra ekosystem, förvalta skogarna på ett hållbart sätt, bekämpa ökenspridning, stoppa och vända markförstöringen och stoppa förlusten av biologisk mångfald.
BeeScanning ger biodlare och forskare verktyg för att optimera pollineringen och motverka monokulturer inom jord- och skogsbruk.