Zum Hauptinhalt springen

Aktualisierung 220429
Försöksupplägg se tidigare inlägg

Några observationer :
Naturliga nedfallet 15 - 16e april var mellan 0 - 40.
BeeScanning bemerkte korrekt vilka som var vilka.
Dosen 25/25 g Oxalsyra/Glycerol gav ganska torra dukar med begränsad effekt.
21a ökades dosen till 50/50 g vilket ger mättade dukar och fuktig yta. I samhälle 3 gavs skattlåda ovanpå. Detta gör att bina exponeras för en större yta då de enklare kan gå på ovansidan av remsorna.
23e tillsattes skattlådor även på nr 4 och nr 15.
Effekten kommer 1 - 2 dygn senare.

I nedfallet har en ökande andel ljusa omogna kvalster noterats, även utrensade prematura bin med dwv har noterats i nr 4 och 15. Detta kan tolkas som att infestationen utlöser rensningsbeteende och att när bina drar ut en infesterad imago för tidigt kommer samtidigt ljusa kvalster ut som inte hunnit utvecklas färdigt.

Med beräkning av 11 dygn från den 21a borde en avsevärd minskning av varroa märkas kring 2a maj.

I Randy Olivers studier anges full effect efter ca 50 dygn.
Samhällena står nära varandra och är med undantag för 29 fullstora. Det är anmärkningsvärt att nr 29 och 75 har noll eller nära noll i nedfall. Man kan ifrågasätta om den sk reinvasionseffekten överhuvudtaget finns. Detta är samma erfarenhet som vid de två tidigare studierna 2019 och 2021...