Hoppa till huvudinnehåll

Behandla eller inte behandla?

Vad ska man göra under säsongen om BeeScanning upptäcker varroa? Detta är en vanlig fråga. Vi genomför en studie för att se om det är meningsfullt att behandla med oxalsyra droppning när det fortfarande finns yngel. Resultaten kommer snart. På brickan ovan kan man förutom antalet varroa även reflektera över den ojämna fördelningen. Det ger en indikation på att det är av stor betydelse var i kolonin man tar prov för skakprov eller tar bilder. Det visar också att man med BeeScanning får ett bättre mått på angreppsgraden med bilder från tre yngelramar än med bara ett skakprov från en ram. Alternativt skulle man behöva skaka bin från 3-4 ramar, blanda bina och sedan ta ett slumpmässigt prov på 300 bin.

Det faktum att det finns skräp på brickan efter 24 timmar visar att det finns kläckande yngel. Förekomsten av bleka varroa visar också att det kläcks bin som kommer ut med omogna varroa.
Preliminära resultat visar att behandlingen har en mycket god effekt. En fråga som vi undersöker är effekten av upprepade behandlingar. Hur effektivt är det och har det några nackdelar. Vilket skadar bina mest? Att låta dem ha stora mängder kvalster under säsongen eller att utsättas för upprepade oxalsyradropparna?